Potęgowanie liczb

$2^\frac{ 2017}{ 2019}= \sqrt[2019]{ 2^{ 2017}}= \sqrt[2019]{ INF}\approx INF$


Wstecz