System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » wiadomości

Sprawdzian szóstoklasisty 2010

Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych w całej Polsce napisali sprawdzian szóstoklasisty. Wśród dwudziestu pięciu zadań znalazła się między innymi geometria, pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i polecenie opisu osoby, która odniosła sukces. Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mieli 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas może być przedłużony nie więcej niż o 30 min. Obowiązkowy test traktowany jest jako próba posumowania sześciu lat nauki. Nie można go nie zdać, a wyniki brane są pod uwagę tylko w sytuacji, gdy uczeń chce dostać się do gimnazjum spoza rejonu.

Arkusz sprawdzianu klucz i rozwiązania dostępne są na stronie
Sprawdzian szóstoklasisty 2010 wraz z rozwiązaniami zadań matematycznych

Informację dodano 2010-04-08

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 28 drukuj