System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » wiadomości

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje o krajowych wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki, przeprowadzonego 3 listopada 2009 roku, oraz o zasadach punktowania odpowiedzi do zadań otwartych, zgodnie z którymi sprawdzano arkusze egzaminacyjne.
NajpóĽniej w poniedziałek, 14 grudnia, dyrektorzy szkół biorących udział w egzaminie otrzymają drogą elektroniczną z okręgowych komisji egzaminacyjnych szczegółowe wyniki każdego ucznia w każdym zadaniu, w celu przekazania ich zainteresowanym uczniom i nauczycielom.
Więcej na http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=855&Itemid=2

Informację dodano 2009-12-10

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 36 drukuj