System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » wiadomości

Internetowa przygoda z matematyką

Wystartował nowy internetowy konkursu matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest Wydział Matematyczno Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym celem konkursu jest promocja zdolnej i aktywnej młodzieży poprzez otwarcie jej drogi na przyszłościowe kierunki studiów. Tegoroczna edycja składa się z trzech etapów. Internetowa forma dwóch pierwszych etapów zwiększa dostępność konkursu dla uczniów z mniejszych miejscowości. Celami pośrednimi są: edukacyjne zastosowanie Internetu, popularyzacja matematyki, zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do powtórzenia i utrwalenia materiału.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe, w tym laptop i kalkulatory graficzne, a także indeksy kierunków: Matematyka, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Fizyka, oraz indeksy unikalnego kierunku autorskiego Nauki Ścisłe (prowadzonego przez Wydział we współpracy z instytutami badawczymi PAN). Patronat nad przebiegiem konkursu objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo, należy najpóźniej 12 marca zarejestrować się na platformie internetowej konkursu. Pierwszy etap trwa od 8 marca do 13 marca włącznie. W tym czasie osoba zarejestrowana ma jedno podejście do testu składającego się z 28 pytań. Pytania losowane są z 14 działów matematyki. Na rozwiązanie testu jest 60 minut. Osoby, które uzyskają wymaganą liczbę punktów, przejdą do drugiego etapu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.matematyczny.uksw.edu.pl.

Informację dodano 2011-03-06

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 28 drukuj