System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » wiadomości

Matura z matematyki 2011

5 maja 2011 roku o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu, o godzinie 14 rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym dla chętnych.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu jest podstawą rekrutacji na studia.

Arkusze na stronie: www.math.edu.pl/matura

Informację dodano 2011-05-05

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 24 drukuj