logowanie

matematyka » konkursy » liga zadaniowa » regulamin

Liga Zadaniowa - zasady uczestnictwa

§ 1. Organizatorem konkursu matematycznego "Liga Zadaniowa" jest serwis math.edu.pl

§ 2. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik. Udział w Lidze Zadaniowej jest bezpłatny.

§ 3. Konkurs rozpoczyna się w październiku i trwa dwa miesiące. Podzielony jest na jednodniowe rundy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Każda runda zawiera jedno zadanie, które dostępne jest od godziny 0:00 do godziny 22:00 aktualnego czasu na serwerze.

§ 4. Każdy uczestnik ma prawo do wysłania jednej odpowiedzi dla danej rundy. W przypadku kilku poprawnych odpowiedzi - należy wpisać dowolną. Jeśli odpowiedzią jest liczba niewymierna, wymierna z okresowym rozwinięciem dziesiętnym lub liczba wymierna, w której w rozwinięciu dziesiętnym występują więcej niż 3 cyfry po przecinku, należy tę liczbę zaokrąglić do części tysięcznych i wprowadzić w postaci dziesiętnej.

§ 5. Za każdą przesłaną odpowiedź, uczestnik na koniec rundy otrzymuje określoną liczbę punktów:
odpowiedź poprawna: WTZ punktów,
odpowiedź błędna: 0 punktów,
gdzie WTZ to współczynnik trudności zadania określony wzorem
WTZ = 1 - liczba odpowiedzi poprawnych / liczba uczestników biorących udział w konkursie

§ 6. Punkty są sumowane i zapisywane na koncie uczestnika. Lista rankingowa zawiera co najwyżej 20-tu uczestników, którzy zgromadzili największą liczbę punktów. Lista rankingowa aktualizowana jest po każdej rundzie.

§ 7. Zwycięzcą Ligi Zadaniowej zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.
Na koniec konkursu przyznawane są punkty PKT:

MiejsceLiczba punktów
1100
280
360
450
540
630
720
8-1010

§ 8. Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo blokowania kont oraz redukowania punktów użytkownikom, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody.

§ 9. Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie. O zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników na forum.

Powrót

© 2018 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 20 drukuj