logowanie


matematyka » egzaminy » sprawdzian szóstoklasisty » powtórka przed sprawdzianem » zestawy

Sprawdzian szóstoklasisty - zestaw 7


"Parki narodowe"

Park narodowy to obszar, na którym w szczególny sposób chroni się przyrodę w jej różnych formach. W Polsce park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda. W 1882 roku w Stanach Zjednoczonych został założony Park Yellowstone. W Europie pierwsze parki powstały w Szwecji, Szwajcarii i Rosji na początku XX wieku. W Polsce najstarszym parkiem jest Białowieski Park Narodowy, który utworzony został w 1932 roku. Do tej pory w Polsce utworzono 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Najmniejszy jest Ojcowski Park Narodowy - 2146 ha, zaś największy Biebrzański Park Narodowy - 59 223 ha.

Ochroną ścisłą, wykluczającą jakąkolwiek ingerencję człowieka, objęto około $\frac{1}{5}$ ogólnej powierzchni parków, zaś ochroną częściową, umożliwiającą prowadzenie zabiegów ochronnych w celu zachowania bądź przywrócenia właściwego stanu zasobów przyrodniczych - $\frac{3}{5}$ ogólnej powierzchni parków. Pozostałe, to tereny zajęte przez infrastrukturę parku, tereny rolne oraz obszary własności prywatnej, objęte ochroną krajobrazową.


Polskie parki narodowe

Lp. Nazwa parku rok utworzenia powierzchnia w km2
1 Babiogórski Park Narodowy 1954 33,91
2 Białowieski Park Narodowy 1932 105,17
3 Biebrzański Park Narodowy 1993 592,23
4 Bieszczadzki Park Narodowy 1973 292,01
5 Bory Tucholskie 1996 47,98
6 Drawieński Park Narodowy 1990 113,42
7 Gorczański Park Narodowy 1981 70,31
8 Park Narodowy Gór Stołowych 1993 63,40
9 Kampinoski Park Narodowy 1959 385,49
10 Karkonoski Park Narodowy 1959 55,81
11 Magurski Park Narodowy 1995 194,39
12 Narwiański Park Narodowy 1996 73,50
13 Ojcowski Park Narodowy 1956 21,46
14 Pieniński Park Narodowy 1932 23,46
15 Poleski Park Narodowy 1990 97,62
16 Roztoczański Park Narodowy 1974 84,83
17 Słowiński Park Narodowy 1967 215,73
18 Świętokrzyski Park Narodowy 1950 76,26
19 Tatrzański Park Narodowy 1954 211,64
20 Park Narodowy Ujście Warty 2001 80,38
21 Wielkopolski Park Narodowy 1957 75,84
22 Wigierski Park Narodowy 1989 149,86
23 Woliński Park Narodowy 1960 109,37


Zadanie 1.
Który z polskich parków narodowych jest najstarszy?
Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Park Narodowy Ujście Warty
Świętokrzyski Park Narodowy

Zadanie 2.
Ile lat po utworzeniu Parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy park narodowy w Polsce?
30 lat
40 lat
50 lat
60 lat

Zadanie 3.
Który z polskich parków narodowych ma największą powierzchnię?
Bieszczadzki Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy

Zadanie 4.
1000 ha, to najmniejsza powierzchnia, jaką może mieć park narodowy w Polsce. Ile to km2?
1 km2
10 km2
100 km2
1000 km2

Zadanie 5.
Powierzchnia Polski wynosi około 312 000 km2. Powierzchnia wszystkich parków narodowych w Polsce wynosi ponad 3000 km2. Jaką w przybliżeniu część powierzchni Polski zajmują łącznie wszystkie parki narodowe w Polsce?
około $\frac{1}{10}$
około $\frac{1}{100}$
około $\frac{1}{1000}$
około $\frac{1}{10000}$

Zadanie 6.
Jaką część ogólnej powierzchni parków stanowią pozostałe tereny zajęte przez infrastrukturę parku, tereny rolne oraz obszary własności prywatnej, objęte ochroną krajobrazową?
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{5}$
$\frac{2}{5}$

Zadanie 7.
Ile razy największy obszarowo park narodowy jest większy od najmniejszego parku narodowego w Polsce?
około 5 razy
około 16 razy
około 28 razy
około 34 razy

Zadanie 8.
Ile jest polskich parków narodowych o powierzchni większej niż 10000 hektarów?
8
9
10
11

Zadanie 9.
Jednym z najstarszych drzew liściastych w Polsce jest dąb "Chrobry". Ustalono, że ma on około 760 lat. W którym wieku dąb ten wykiełkował?
XI w.
XII w.
XIII w.
XIV w.

Zadanie 10.
We wszystkich parkach narodowych w Polsce udostępniono około 3200 km szlaków turystycznych. Ile to metrów?
32000 m
320000 m
3200000 m
32000000 m

Zadanie 11.
Oblicz, ile razem hektarów mają trzy największe parki narodowe w Polsce.
Odp. ha

Zadanie 12.
Żubry to zwierzęta pod ochroną, w Polsce najliczniej występują w Puszczy Białowieskiej. Dorosły samiec może ważyć do 900 kg i zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę. Żerowanie zajmuje mu około $\frac{1}{3}$ doby. Ile godzin żeruje dorosły żubr?
Odp. godzin

Zadanie 13.
Grupa 19 uczniów wraz z 2 opiekunami wybrali się na wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego. Za wstęp do parku pobierane są opłaty, bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy 2,50 zł. Jaki był koszt całkowity za bilety wstępu, jeśli kupiono 19 biletów ulgowych i 2 bilety normalne?
Odp.

Zadanie 14.
Zimą (od 1 grudnia do 31 maja włącznie) Tatrzański Park Narodowy ze względu na ochronę przyrody zamyka na cały okres trzy szlaki. Przez ile dni zamknięte szlaki turystyczne w tym parku będą niedostępne?
Odp.

Zadanie 15.
Za wstęp do Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym pobierane są opłaty: 7,50 zł bilet normalny i 5,50 bilet ulgowy. W ciągu doby sprzedano 56 biletów normalnych i 97 biletów ulgowych. Jaką kwotę uzyskano ze sprzedaży biletów?
Odp.
Powrót

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt