logowanie


matematyka » problem » zadania » zadanie 1220

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyKlucz V
Zadanie nr 1220   zgłoszenia   rozwiązania

Jasiu - główny klucznik banku, tradycyjnie ma problem z kluczem. I tym razem musi skorzystać ze wskazówki:

Klucz jest leksykograficznie najmniejszą permutacją liczb od 1 do 20 taką, że suma każdych dwóch sąsiednich liczb jest liczbą pierwszą oraz suma pierwszego i ostatniego wyrazu także jest liczbą pierwszą.

Pomóż Jasiowi i wyznacz tę permutację.

Porządek leksykograficzny liczb oznacza, że liczba 3 jest przed liczbą 11.

Poziom trudności: średnie

Wyślij odpowiedź (ciąg)


© 2023 math.edu.pl      kontakt