Sprawdzian szóstoklasisty - powtórka

W ciągu tygodnia dostępny jest zestaw zadań z matematyki do rozwiązania.
Przygotuj się do sprawdzianu rozwiązując samodzielnie zadania.


Liczba przesłanych rozwiązań zestawu: 224

Zestaw nr 7


Po zalogowaniu możesz przesłać odpowiedzi do weryfikacji. Weryfikacja odbywa się automatycznie w piątek o godzinie 21.00. Wtedy także zostaną udostępnione rozwiązania zadań oraz wśród uczestników, którzy uzyskają co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi zostanie rozlosowane 10 PKTZestawy do rozwiązania

zestaw nr 1
zestaw nr 2
zestaw nr 3
zestaw nr 4
zestaw nr 5
zestaw nr 6

gość logowanie

© 2014 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 176 drukuj

matematyka » egzaminy » sprawdzian szóstoklasisty » powtórka przed sprawdzianem