logowanie

matematyka » narzędzia matematyczne

Narzędzia matematyczne online

Liczba obliczeń: 7 558 746 - wyniki
Liczba obliczeń dzisiaj: 2454


Kalkulator
Kalkulator


Podzielność liczb
Reszta z dzielenia
Znajdź dzielniki liczby naturalnej
Liczba dzielników liczby naturalnej
Suma dzielników liczby naturalnej
Oblicz największy wspólny dzielnik dwóch liczb
Oblicz nwd za pomocą algorytmu Euklidesa
Oblicz najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb
Sprawdź, czy dwie liczby są względnie pierwsze
Oblicz $\phi(n)$
Wyznacz reszty kwadratowe liczby naturalnej
Sprawdź cechy podzielności liczb
Sprawdź czy liczba naturalna jest pierwsza
Oblicz liczbę liczb pierwszych w przedziale
Wygeneruj liczby pierwsze w przedziale
Wygeneruj liczy pierwsze za pomocą algorytmu wykorzystującego metodę sita Eratostenesa.
Rozłóż liczbę naturalną na czynniki pierwsze
Rozłóż liczbę na sumę dwóch kwadratów


Ułamki zwykłe
Skróć ułamek zwykły
Sprowadź dwa ułamki do wspólnego mianownika
Dodaj lub odejmij dwa ułamki zwykłe
Pomnóż lub podziel dwa ułamki zwykłe


Ułamki dziesiętne
Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny
Zamień ułamek dziesiętny skończony lub okresowy na ułamek zwykły
Znajdź rozwinięcie dziesiętne liczby wymiernej


Działania na liczbach
Kalkulator arytmetyczny wykonujący obliczenia krok po kroku
Potęgowanie liczb
Pierwiastkowanie liczb
Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
Suma liczb całkowitych
Arytmetyka dużych liczb

Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
Mnożenie liczb naturalnych sposobem pisemnym
Dzielenie liczb sposobem pisemnym


Wartości średnie
Średnia arytmetyczna n liczb
Średnia geometryczna n liczb
Średnia harmoniczna n liczb


Procenty
Zamień procent na ułamek
Zamień ułamek na procent
Oblicz procent danej liczby
Oblicz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Oblicz liczbę z danego jej procentu


Zbiory
Przedstaw na osi przedział liczbowy
Działania na przedziałach liczbowych


Funkcje
Zbadaj własności funkcji liniowej i narysuj wykres
Zbadaj własności funkcji kwadratowej i narysuj wykres
Narysuj wykres dowolnej funkcji


Równania
Rozwiąż równanie liniowe


Macierze
Mnożenie macierzy
Oblicz wyznacznik macierzy stopnia drugiego lub trzeciego


Wielomiany
Dodawanie odejmowanie wielomianów
Mnożenie wielomianów


Geometria płaszczyzny
Wykreśl punkt w prostokątnym układzie współrzędnym


Jednostki
Zamiana jednostek miary kąta płaskiego
Zamiana jednostek długości


Systemy liczbowe
Zamień liczbę naturalną na zapis rzymski lub odczytaj zapis rzymski
Odczytaj liczbę zapisaną w postaci binarnej
Odczytaj liczbę zapisaną w postaci ósemkowej
Odczytaj liczbę zapisaną w postaci szesnastkowej
Konwersja liczb


Kombinatoryka
Oblicz silnię
Oblicz wartość symbolu Newtona
Oblicz liczbę permutacji zbioru o n elementach
Oblicz liczbę k-wyrazowych wariacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego
Oblicz liczbę k-wyrazowych wariacji z powtórzeniami zbioru n-elementowego
Oblicz liczbę k-elementowych kombinacji zbioru n-elementowego


Inne narzędzia
Alfabet morsa
Szyfr Cezara
Wschód i zachód Słońca
Kalkulator wyborczy

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 113 drukuj