logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » procenty » procent danej liczby

Obliczanie procentu danej liczby

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład
Oblicz $30\%$ liczby $20$.
$0.30 \cdot 20 = 6$     lub    $\frac{30}{100} \cdot 20 = \frac{600}{100} = 6$

Czasem wygodnie jest obliczyć $1%$, $10%$ lub jeszcze inny procent danej wielkości, a następnie żądany procent korzystając z wielokrotności.

Przykład
Oblicz $30\%$ liczby $20$.

$100\%$ to $20$
$10\%$ to $2$ (dziesięciokrotnie mniej niż $100$)
$30\%$ to $6$ (trzykrotnie więcej niż $10$)


Oblicz procent danej liczby
Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń
75% z 60
22% z 4,50
50% z 3/4
4/5% z 60

© 2023 math.edu.pl      kontakt