logowanie

matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » procenty

Procenty

Jeden procent (1%) to setna część całości (znak % po łacinie czyta się pro centum i oznacza na sto).
1%=1100=0,01,    100% = 1

Jeden procent pewnej liczby a, to setna część tej liczby, oznaczamy 1%a
1%a=1100·a

Dziesiąta część procenta to promil (‰) albo jeden procent to 10 promili. 1% = 10‰


Zamiana procentu na ułamek

Procent to inny zapis ułamka, można zatem procenty zamieniać na ułamki zwykłe lub dziesiętne. Należy w tym celu liczbę procentową pomnożyć przez 1100 lub podzielić przez 100. Zamieniając procent na ułamek, przedstawiamy ten procent jako ułamek o mianowniku 100.
3%=3100=0,03
67%=67100=0,67
150%=150100=1,50

Warto zapamiętać:
10%=110, 20%=15, 12,5%=18, 25%=14, 3313%=13, 6623%=23, 50%=12, 75%=34


Zamiana procentu na ułamek
Wprowadź liczbę procentową

  

Zamiana ułamka na procent

Ułamki zwykłe
Ułamek można zamienić na procent, rozszerzając lub redukując do mianownika 100, o ile to możliwe.
25= 2·205·20 = 40100 =40% ,
14= 1·254·25 = 25100 =25% .

Ułamek można także zamienić na procent mnożąc go przez 100%.
14= 14·100 %= 100%4 =25% ,

37= 37·100%= 300%7= 4267%

Ułamki dziesiętne
Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent należy pomnożyć ułamek przez 100%.
0,43 · 100% = 43%
0,125 · 100% = 12,5%
1,3 · 100% = 130%


Zamiana ułamka na procent
Wprowadź ułamek zwykły w postaci a/b albo wprowadĽ ułamek dziesiętny


Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Obliczanie liczby z danego jej procentu


Zadania - procenty
Test wyboru - procenty

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 19 drukuj