logowanie

matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » procenty » liczba z danego procentu

Obliczanie liczby, gdy znany jest jej procent

Łatwo jest obliczyć liczbę, gdy znamy jej 50%, 25% czy 10%. Cała liczba to przecież 100%. Jeśli 50% procent liczby wynosi 6, to cała liczba jest dwa razy większa, czyli 12. Jeśli 25% liczby to 7, wówczas szukaną liczbę obliczamy wykonując mnożenie 7 · 4 = 28. Liczba, której 10% wynosi 3, wówczas szukana liczba jest dziesięć razy większa, czyli 30.
W przypadku, gdy procent jest różny od podanych wartości, należy zamienić procent na ułamek i wartość liczbową danej liczby podzielić przez ułamek.

Przykład
Znajdź liczbę, której 75% wynosi 12.

I sposób
75% z x = 12
0,75x = 12     /0,75
x = 12 : 0,75
x = 1200 : 75
x = 16

II sposób
75%=75100=34
34x=12
x=12·43
x=483
x=16

Szukana liczba to 16Czasem wygodnie jest skorzystać z jeszcze innej metody. Aby obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent, możemy obliczyć 1% liczby, a następnie 100% tej liczby.
Przykład
Znajdź liczbę, której 15% wynosi 30.
15% liczby to 30
1% liczby to 2
100% liczby to 200Znajdź liczbę, której % wynosi   

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 17 drukuj