logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » procenty » liczba z danego procentu

Obliczanie liczby, gdy znany jest jej procent

Łatwo jest obliczyć liczbę, gdy znamy jej $50\%$, $25\%$ czy $10\%$. Cała liczba to przecież $100\%$. Jeśli $50\%$ procent liczby wynosi $6$, to cała liczba jest dwa razy większa, czyli $12$. Jeśli $25\%$ liczby to $7$, wówczas szukaną liczbę obliczamy wykonując mnożenie $7 \cdot 4 = 28$. Liczba, której $10\%$ wynosi $3$, szukana liczba będzie dziesięć razy większa, czyli $30$.
W przypadku, gdy procent nie jest wielokrotnością liczby $100$, najprościej będzie zamienić procent na ułamek i wartość liczbową danej liczby podzielić przez ułamek.

Przykład
Znajdź liczbę, której $75\%$ wynosi $12$.

$75\% x = 12$
$0.75x = 12   /0.75$
$x = 12 \div 0.75$
$x = 1200 \div 75$
$x = 16$

Szukana liczba to $16$.

Czasem wygodnie jest skorzystać z jeszcze innej metody. Aby obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent, możemy obliczyć $1\%$ liczby, a następnie $100\%$ tej liczby mnożąc uzyskaną wartość $1\%$ przez $100$.

Przykład
Znajdź liczbę, której $15\%$ wynosi $30$.

$15\%$ liczby to $30$
$1\%$ liczby to $2$
$100\%$ liczby to $200$


Znajdź liczbę, której % wynosi   

© 2023 math.edu.pl      kontakt