logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby wymierne » ułamki zwykłe » dzielenie

Dzielenie ułamków zwykłych

Odwrotność liczby
Jeżeli iloczyn dwóch liczb jest równy $1$, to mówimy, że jedna liczba jest odwrotnością drugiej.
Ułamek $\frac{4}{3}$ jest odwrotnością $\frac{3}{4}$, a liczba $5$ jest odwrotnością $\frac{1}{5}$, bo $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$.

Aby podzielić dwie liczby należy dzielną pomnożyć przez odwrotność dzielnika.

Przykład:
$\frac{1}{5}: \frac{2}{3} = \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{10}$


Dzielenie

Oznaczenia:
1/2 - ułamek zwykły $\frac{1}{2}$
2[3/4] - ułamek zwykły $2\frac{3}{4}$
: - (dwukropek) operator dzielenia

Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń:
3/4 : 2/3        $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$
2 : 3/5        $2 \div \frac{3}{5}$
2[2/3] : 1/4        $2\frac{2}{3} \div \frac{1}{4}$
3[1/2] : 2[1/3]        $3\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{3}$


© 2023 math.edu.pl      kontakt