logowanie


matematyka » analiza » funkcje » wykres funkcji » narysuj wykres funkcji

Narysuj wykres funkcji

Wersja próbna.Podstawowe operatory i funkcje

+ operator dodawania
- operator odejmowania
^ operator podnoszenia do potęgi
operator mnożenia pomijamy w wyrażeniach algebraicznych (można stosować znak *)
/ operator dzielenia (kreska ułamkowa)

( ) nawiasy

sqrt(x) - pierwiastek kwadratowy
abs(x)- wartość bezwzględna
ln(x) - logarytm naturalny
log(x) - logarytm dziesiętny
exp(x) - funkcja wykładnicza ex
sin(x), cos(x), tg(x), ctg(x) - funkcje trygonometryczne
sinh(x), cosh(x), tgh(x), ctgh(x) - funkcje hiporboliczne
arcctg(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x) - funkcje kołowePodaj wzór funkcji:      © 2023 math.edu.pl      kontakt