logowanie


matematyka » analiza » funkcje » wykres funkcji

Wykres funkcji

Wykres funkcji to potocznie graficzne przedstawienie funkcji na płaszczyźnie. Mając dany wykres funkcji jednej zmiennej o wartościach rzeczywistych można odczytać miejsca zerowe funkcji, punkty ekstremalne i osobliwe oraz ustalić własności takie jak monotoniczność czy okresowość.

Wykresem funkcji f nazywamy zbiór tych wszystkich punktów P = (x, y) płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek y = f(x)  dla xX.

wykres funkcji


Narysuj wykres funkcji

© 2023 math.edu.pl      kontakt