logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » dodawanie i odejmowanie » rachunek pisemny

Rachunek pisemny - dodawanie i odejmowanie

Dodawanie

Obliczając sposobem pisemnym sumę dwóch liczb, podpisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. W rachunku pisemnym dodawanie rozpoczynamy od rzędu jedności. Jeśli w pewnym rzędzie suma wynosi więcej niż 9 jednostek, to przenosimy dziesiątkę do rzędu wyższego.

   1523
   + 374
   1897

Odejmowanie

Obliczając sposobem pisemnym różnicę dwóch liczb, podpisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. W rachunku pisemnym odejmowanie rozpoczynamy od rzędu jedności. W przypadku, gdy cyfra odjemnej jest mniejsza od cyfry odjemnika należy zamienić jednostki niższego rzędu na jednostki wyższego rzędu (popularnie nazywane "pożyczaniem").

   1523
   - 374
   1149
	 

Dodaj albo odejmij dwie liczby naturalne sposobem pisemnym.
Przykłady poprawnie wprowadzanych danych:
345 + 67
345 - 67Test - rachunek pisemny

© 2023 math.edu.pl      kontakt