Dodawanie i odejmowanie liczb

Dodawanie i odejmowanie to podstawowe działania na liczbach. W zasadzie wszystkie inne działania sprowadzają się do tych dwóch: mnożenie jest sekwencyjnym dodawaniem, dzielenie i pierwiastkowanie odejmowaniem. Tak naprawdę wszystko da się wyrazić za pomocą jednego działania - dodawania, wówczas odejmowanie jest dodaniem liczby przeciwnej.

Dodawanie liczb (suma)

a + b = c

Liczby, które dodajemy nazywamy składnikami (a, b), natomiast wynik dodawania to suma (c). Symbol działania: +

Własności:
Liczba 0 jest elementem neutralnym w dodawaniu liczb: a + 0 = a
Przemienność dodawania: a + b = b + a
Łączność dodawania: (a + b) + c = a + (b + c)


Odejmowanie liczb (różnica)

a - b = c

Liczbę, od której odejmujemy nazywamy odjemną (a), liczba, którą odejmujemy to odjemnik (b). Wynik odejmowania to różnica (c). Symbol działania: -

Własności:
Różnica dwóch jednakowych liczb jest zawsze równa zero: a - a = 0
Jeżeli od dowolnej liczby odejmiemy zero, to liczba ta nie zmieni się: a - 0 = a
Odejmowanie to dodanie liczby przeciwnej: a - b = a + (-b)

Odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania:  a - b = ca = b + c


Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym
matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » dodawanie i odejmowanie
gość logowanie

© 2014 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 25 drukuj