Kolejność wykonywania działań

Podczas działań arytmetycznych musimy pamiętać o prawidłowej kolejności ich wykonywania. Jeżeli w wyrażeniu algebraicznym nie ma nawiasów, to kolejność wykonywania działań jest następująca: potęgowanie i pierwiastkowanie, potem mnożenie i dzielenie w kolejności ich występowania, a następnie dodawanie i odejmowanie równiaż w kolejności ich występowania. Przy obliczaniu wartości wyrażeń zawierających nawiasy, wykonujemy najpierw działania w tych nawiasach, wewnątrz których nie ma już innych nawiasów.

Kolejność wykonywania działań:
- działania w nawiasach
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- mnożenie i dzielenie
- dodawanie i odejmowanie


Jeżeli w wyrażeniu występuje tylko odejmowanie albo dodawanie i odejmowanie, to działania te wykonujemy w takiej kolejności, w jakiej są zapisane, od strony lewej do prawej.

Przykłady:
56 - 14 - 15 - 13 = 42 - 15 - 13 = 27 - 13 = 14
15 + 25 - 11 - 13 + 17 = 40 - 11 - 13 + 17 = 29 - 13 + 17 = 16 + 17 = 33
33 - 12 + 7 - 20 + 5 = 21 + 7 - 20 + 5 = 28 - 20 + 5 = 8 + 5 = 13


Jeżeli w wyrażeniu występuje tylko dzielenie albo mnożenie i dzielenie, to działania te wykonujemy w takiej kolejności, w jakiej są zapisane, od strony lewej do prawej.

Przykłady:
100 : 5 : 5 : 2 = 20 : 5 : 2 = 4 : 2 = 2
10 · 6 : 5 : 4 · 15 = 60 : 5 : 4 · 15 = 12 : 4 · 15 = 3 · 15 = 45
24 : 3 · 5 : 10 · 9 = 8 · 5 : 10 · 9 = 40 : 10 · 9 = 4 · 9 = 36


Jeżeli w wyrażeniu występuje kilka działań i nie ma nawiasów, to jako pierwsze wykonujemy mnożenie i dzielenie w kolejności ich występowania, a następnie wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności ich występowania.

Przykłady:
50 - 5 · 7 + 16 = 50 - 35 + 16 = 15 + 16 = 31
4 · 7 - 13 + 15 : 3 = 28 - 13 + 5 = 15 + 5 = 20


Test wyboru
Test otwarty

matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » kolejność wykonywania działań
gość logowanie

© 2015 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 15 drukuj