logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby rzeczywiste » przedziały liczbowe » działania na przedziałach

Działania na przedziałach

Przedziały liczbowe są zbiorami, możemy więc wykonywać działania na nich, tak jak na zbiorach.

Suma przedziałów $A$ i $B$, to przedział zawierający wszystkie liczby należące do przedziałów $A$ i $B$. Zapisujemy symbolicznie $A \cup B$.

Przykład
$(-3; 1) \cup (-2; 5] = (-3; 5]$
suma przedziałów


Iloczyn przedziałów $A$ i $B$, to przedział zawierający liczby wspólne dla przedziałów $A$ i $B$. Zapisujemy symbolicznie $A \cap B$.

Przykład
$(-3; 1) \cap (-2; 5] = (-2; 1)$
suma przedziałów


Różnica przedziałów $A$ i $B$ to przedział zawierający liczby należące do przedziału $A$, ale nie należące do przedziału $B$. Zapisujemy symbolicznie $A \backslash B$.

Przykład
$(-3; 1) \backslash (-2; 5] = (-3; -2]$
suma przedziałów


Działania na przedziałach liczbowych

(-3; 2) - przedział otwarty
[-1; 7] - przedział domknięty
(-n; 6), gdzie n oznacza nieskończoność

© 2023 math.edu.pl      kontakt