logowanie

matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby wymierne » ułamki zwykłe » dodawanie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków

Jeżeli ułamki mają takie same mianowniki to dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.
27 + 37 = 57

Jeżeli chcemy dodać liczby mieszane, dodajemy całości do całości, a ułamki do ułamków:
2 38 + 5 28 = 7 58

Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, to sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika, a następnie dodajemy liczniki pozostawiając mianownik bez zmian.
34+23=?

34=3·34·3=912
23=2·43·4=812

34+23=912+812=1712=1512


Odejmowanie ułamków

Aby odjąć ułamki o jednakowych mianownikach, odejmujemy ich liczniki, a mianownik zostawiamy bez zmian.
710 - 410 = 310

Jeżeli chcemy odjąć liczby mieszane, odejmujemy całości od całości, a ułamki od ułamków:
4 35 - 1 25 = 3 15

Aby odjąć ułamki o różnych mianownikach, sprowadzamy je do wspólnego mianownika, następnie odejmujemy.
56-14= ?
56=5·26·2=1012
14=1·34·3=312

56-14=1012-312=712


Dodawanie, odejmowanie dwóch ułamków

Oznaczenia: 1/2 - ułamek zwykły 12,     - liczba mieszana 212,
Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń: 3/4 + 2/3     2 - 3/5


Jak szybko dodać lub odjąć ułamki?
Jest prosta metoda nie odwołująca się do znajdowania wspólnego mianownika, która pozwala dodać lub odjąć ułamki. Metoda ta wyznacza licznik jako sumę (różnicę) iloczynów wyrazów skrajnych, a mianownik jako iloczyn obu mianowników. Niedogodnością tej metody jest częsty przymus upraszczania ułamka końcowego.
Przykłady:
34+56=3·6+4·54·6=3824=11424=1712
34-23=3·3-4·24·3=112


© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 70 drukuj