logowanie


matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne » wielomiany » działania na wielomianach

Działania na wielomianach

Działania na wielomianach jednej zmiennej
Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów nie sprawia większych trudności i w wyniku tych działań zawsze otrzymujemy wielomian. Działania na wielomianach podlegają znanym prawom. Zarówno dodawanie, jak i mnożenie wielomianów są łączne i przemienne. Zachodzi również prawo rozdzielności mnożenia wielomianów względem ich dodawania.

Suma i różnica wielomianów
Iloczyn wielomianów
Iloraz wielomianów

© 2023 math.edu.pl      kontakt