Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie składające się liter oraz liczb, które są połączone ze sobą znakami działań oraz nawiasami. Za pomocą wyrażeń algebraicznych zapisujemy różne zwroty matematyczne, wzory, twierdzenia oraz równania i nierówności.

Liczbę, literę lub liczby, litery lub liczby i litery połączone znakami działań, nawiasami nazywamy wyrażeniami algebraicznymi. Litery występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Wyrażenie, które jest iloczynami liczb i liter lub pojedynczą literą bądź liczbą nazywamy jednomianem. Dwumian to suma dwóch jednomianów.
Najprostsze wyrażenia algebraiczne to właśnie jednomiany, do bardziej złożonych wyrażeń należą dwumiany i wielomiany.

Nazywanie i zapisywanie wyrażeń
Redukcja wyrazów podobnych

Jeśli do danego wyrażenia w miejsce zmiennych (liter) wstawimy określone liczby i wykonamy wskazane działania, to otrzymamy liczbę, którą nazywamy wartością liczbową danego wyrażenia.

matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne
gość logowanie

© 2015 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 257 drukuj