logowanie


matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne » suma algebraiczna

Suma algebraiczna

Jeżeli w wyrażeniu algebraicznym występuje dodawanie jednomianów, to wyrażenie takie nazywamy sum± algebraiczn± lub wielomianem. Składniki, które występuj± w sumach algebraicznych nazywamy wyrazami sumy.

Przykład
$2a + 3 - 6a - b$
wyrazy sumy algebraicznej: $2a,  3,  -6a,  -b$

Suma algebraicznawyrazy sumy (jednomiany)
$2x-y$$2x,  -y$
$3+y$$3,  y$
$x^2-x-4$$x^2,  -x,  -4$
$0.7a+b$$0.7a,  b$
$-a+5b-c$$-a,  5b,  -c$
$a+\frac{1}{2}$$a,  \frac{1}{2}$
$x-y+2x-y$$x,  -y,  2x,  -y$
$-2x^2-3x+5$$-2x^2,  -3x,  5$
$a^2+2ab+b^2$$a^2,  2ab,  b^2$
$a^2-b^2$$a^2,  -b^2$
$x-2x^2+2x^3$$x,  -2x^2,  2x^3$
© 2023 math.edu.pl      kontakt