logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby wymierne » zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne

Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne

Aby przedstawić ułamek zwykły w postaci dziesiętnej, można podzielić jego licznik przez mianownik lub jeśli to możliwe rozszerzyć lub skrócić tak, aby jego mianownikiem była potęga liczby $10$.

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.
Wprowadź ułamek w postaci $a/b$.


© 2023 math.edu.pl      kontakt