Dzielniki i wielokrotności liczb

Jeżeli liczba naturalna a dzieli liczbę naturalną b bez reszty, to liczba a nazywa się dzielnikiem liczby b, a liczba b nazywa się wielokrotnością liczby a.

Dzielnikiem liczby b nazywamy taką liczbę a, która dzieli bez reszty liczbę b.

Wielokrotnością liczby a nazywamy liczbę b, która jest iloczynem liczby a i dowolnej liczby naturalnej.

Dzielnikami liczby 12 są: 1, 2, 3, 4, 6, 12, bo każda z liczb dzieli 12 bez reszty.
Zapisujemy wówczas D12 = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

Wielokrotnościami liczby 7 są: 0, 7, 14, 21, 28, 35, ..., bo każda z liczb jest podzielna przez 7. Zapisujemy wówczas W7 = {0, 7, 14, 21, 28, 35, ...}.
Oczywiście wszystkich wielokrotności danej liczby nie sposób wymienić, ponieważ jest ich nieskończona ilość.

Własności
- liczba 1 jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej
- każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1
- każda liczba naturalna różna od 0 jest swoim dzielnikiem
- każda liczba naturalna jest swoją wielokrotnością
- liczba 0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej


ZnajdĽ dzielniki liczby:

  

matematyka » arytmetyka » podzielność liczb » dzielniki i wielokrotności
gość logowanie

© 2014 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 181 drukuj