logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » odcinek » jednostki długości

Jednostki długości

Za pierwsze jednostki miary długości służyły określone części ciała. W starożytnym Egipcie były to łokcie, dłonie lub palce. Jeden łokieć to odległość od łokcia do końca środkowego palca równy długości siedmiu dłoni, jedna dłoń to cztery palce.

Starożytni Rzymianie mierzyli odległości długością stopy. Krótsze odcinki mierzyli szerokością kciuka. Do pomiaru dłuższych odcinków służyła jednostka zwana krokiem. Tysiąc kroków rzymskiego żołnierza stanowiło milę. Kupcy handlujący tkaninami ustalili jednostkę miary zwaną jardem. Przyciskając materiał brodą, odmierzano kawałki materiału długością wyciągniętej ręki. Jard to odcinek od brody do końca palców.

Dziś podstawową jednostką długości w układzie SI jest metr (z greckiego metron czyli miara). 1 metr jest równy drodze jaka przebywa w próżni światło w czasie 1 299792458  sekundy.


Przelicz dowolną wielkość na inne jednostki.

     

Podwielokrotności i wielokrotności jednego metra.

jednostka skrót wartość
1 eksametr 1 Em 1000000000000000000 m 1018 m
1 petametr 1 Pm 1000000000000000 m 1015 m
1 terametr 1 Tm1000000000000 m 1012 m
1 gigametr 1 Gm 1000000000 m 109 m
1 megametr 1 Mm1000000 m 106 m
1 kilometr 1 km 1000 m 103 m
1 hektometr 1 hm 100 m 102 m
1 metr 1 m 1 m 100 m
1 decymetr 1 dm 0,1 m 10-1 m
1 centymetr 1 cm 0,01 m 10-2 m
1 milimetr 1 mm 0,001 m 10-3 m
1 mikrometr 1 µm 0,000001 m 10-6 m
1 nanometr 1 nm 0,000000001 m 10-9 m
1 pikometr 1 pm 0,000000000001 m 10-12 m
1 femtometr 1 fm 0,000000000000001 m 10-15 m
1 attometr 1 am 0,000000000000000001 m 10-18m

Inne jednostki długości

jednostka długości oznaczenie metry inne jednostki
angstrem A 10-10 0,1nm
mikron µ 10-6 1µm
cal in2,54 * 10-2 2,54cm
stopa ft0,30480 12in
jard yd 0,9144 3ft
sążeń fm1,8288 6ft
kabel   185,2 0,1Mm
mila (bryt.) M, mile 1609,344 528ft
mila morska Mm, NM, nam,
n mile
1852  
jednostka astronomiczna UA1,496 * 1011  
rok świetlny   9,4605 * 1015  
© 2023 math.edu.pl      kontakt