logowanie


matematyka » geometria » planimetria

Planimetria

Przez dowolny punkt płaszczyzny, nie należący do danej prostej leżącej na tej płaszczyźnie, można poprowadzić tylko jedną prostą do niej równoległą.
XI aksjomat Euklidesa.

Dział ten zajmujący się badaniem właściwości figur płaskich można określić jako geometria płaszczyzny. Płaszczyzna jest powierzchnią nieograniczoną, zawiera nieskończenie wiele punktów i dzieli przestrzeń na dwie części. Intuicja płaszczyzny przedstawiana jest nam od dziecka poprzez obrazowanie płaszczyzny jako powierzchni stołu, czy kartki papieru rozciągającej się w nieskończoność.
Każda płaszczyzna ma następującą własność: przez trzy punkty, nie leżące na jednej prostej, zawsze można poprowadzić tylko jedną płaszczyznę.

Pojęcia pierwotne
Figury geometryczne
Przekształcenia na płaszczyźnie
Skala i plan

© 2023 math.edu.pl      kontakt