logowanie

matematyka » wiadomości

Dzień liczby Pi

14 marca - tego dnia obchodzone jest święto liczby Pi - trzeci miesiąc i czternasty dzień, to trzy pierwsze cyfry rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi, która w przybliżeniu równa jest 3,1415... Pierwsze obchody miały miejsce w 1988 w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. W tym dniu w różnych ośrodkach i na wydziałach matematyki organizowane są różne imprezy popularyzujące matematykę.
Co to jest liczba Pi? Liczba Pi określa stałą wartość, stanowiącą stosunek obwodu koła do jego średnicy. Symbol π dla oznaczania tej stałej wprowadził w 1706 roku William Jones, rozpowszechnił go później Leonhard Euler. Więcej o liczbie Pi


Z okazji tego święta - wierszyk Wisławy Szymborskiej
Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Informację dodano 2010-03-13

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 80 drukuj