logowanie

matematyka » egzaminy » matura » kalkulator na maturze

Kalkulator dostępny na maturze

Zgodnie z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych podczas egzaminu maturalnego z matematyki, zdający może korzystać z kalkulatora prostego, tzn. takiego, który nie rozwiązuje równań, nie rysuje wykresów. Z kalkulatora należy korzystać tylko w zakresie podstawowych działań tzn. dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, obliczania pierwiastków kwadratowych z liczb oraz obliczania procentów z liczb.

Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

Jeżeli w zadaniu matematycznym będzie trzeba podać wartości funkcji trygonometrycznych – należy korzystać z zestawu wzorów, który każdy zdający będzie miał na swoim stoliku.

Informacje pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

© 2018 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 50 drukuj