logowanie


matematyka » zadania » łamigłówki » malowanie liczbami

Malowanie liczbami

Malowanie liczbami (obrazki logiczne) to logiczna łamigłówka o prostych zasadach, ale rozwiązaniu wymagającym odpowiedniej strategii. Łamigłówka polega na zaznaczeniu właściwych pól diagramu, za którym kryje się obrazek. Liczby u góry i z lewej strony diagramu określają, które pola należy zaznaczyć.
Każda liczba określa długość grupy zamalowanych pól w danym rzędzie lub kolumnie. Pomiędzy grupami zamalowanych pól musi być co najmniej jedno pole puste. Kolejność liczb mówi o kolejności grup zamalowanych pól.

Metody rozwiązywania

obrazek logiczny Podczas rozwiązywania obrazków logicznych trzeba decydować, która komórka ma być zamalowana, a która ma pozostać pusta. Ważną sprawą jest, aby nigdy nie zgadywać. Zgadywanie zazwyczaj kończy się błędem i będziemy zmuszeni zacząć od początku. Proste obrazki można rozwiązać rozpatrując tylko poszczególny wiersz lub kolumnę i wnioskując, które komórki mają być zamalowane, a które mają pozostać puste. Rozwiązując obrazek bardziej złożony trzeba analizować jednocześnie kilka komórek. Obrazek taki wymaga od rozwiązującego przede wszystkim dedukcji obejmujący więcej wierszy lub kolumn oraz pewnego doświadczenia i cierpliwości Zaznaczamy tylko te komórki, których wartość możemy określić za pomocą dedukcji.
Poprawne zaznaczanie pustych komórek jest nie mniej ważne niż zaznaczanie komórek pełnych, oznaczanie komórek pustych pomaga w rozwiązaniu całej łamigłówki.

Historia
Pierwsze łamigłówki zostały opublikowane w japońskich magazynach szaradziarskich. W 1988 roku w Japonii, grafik Non Ishida opublikował trzy obrazki logiczne pod nazwą "Window Art Puzzles". W 1990 roku łamigłówkę spopularyzowano w Wielkiej Brytani pod nazwą Nonograms. Łamigłówka ukazywała się w The Sunday Telegraph. W 1993 roku ukazała się książka z obrazkami logicznymi autorstwa Non Ishida. W niedługim czasie książki takie zaczęły ukazywać się w innych krajach. W 1998 roku The Sunday Telegraph ogłosił konkurs na nową nazwę dla łamigłówki - wygrała nazwa Griddlers. W Polsce łamigłówkę tę spopularyzowała gazeta "Wiedza i Życie". Obecnia łamigłówka jest bardzo popularna na całym świecie i rozgrywane są liczne turnieje w jej rozwiązywaniu.

Obrazki logiczne do rozwiązania online
Narysuj obrazek i wyślij go na serwer

© 2023 math.edu.pl      kontakt