logowanie

matematyka » wymiana punktów » regulamin

Wymiana punktów

Regulamin

§ 1. Użytkownik zdobywa punkty zwane dalej PKT, biorąc udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez serwis math.edu.pl.

§ 2. Zgromadzone punkty PKT można wymienić na przedmioty w serwisie aukcyjnym Allegro (tylko KUP TERAZ) według przelicznika: (cena przedmiotu + koszt wysyłki) $\cdot 2.5 = PKT$.
Możliwość wymiany od co najmniej 50 PKT (20 zł).

§ 3. Aby zamówić przedmiot, należy w polu tekstowym wkleić odsyłacz(e) do aukcji Allegro oraz podać informację o sposobie i koszcie dostawy. Dostawa dowolna za wyjątkiem punktów odbioru. W polu Łączna cena wszystkich przedmiotów wraz z kosztami dostawy użytkownik wpisuje sumę cen wszystkich przedmiotów wraz z kosztami dostawy, po czym potwierdza przyciskiem Dalej. Po udanej weryfikacji i podsumowaniu należy przesłać zgłoszenie przyciskiem zamawiam i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami zawartymi we wiadomości wysłanej na adres e-mail zamawiającego.

§ 4. Przed wymianą, użytkownik ma obowiązek sprawdzić przedmiot, który wybiera, sprzedającego i sposób dostawy, ponieważ serwis nie będzie brał udziału w jakichkolwiek sporach o przedmioty.

§ 5. Po zamówieniu punkty PKT użytkownika zostają pomniejszone o wartość zamówienia. W ciągu 48 godzin przedmiot zostanie kupiony i przesłany bezpośrednio na adres odbiorcy. Jeśli nie uda się kupić przedmiotu z jakiegoś powodu, punkty wracają na konto użytkownika, który może ponownie z nich skorzystać.

§ 6. Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie. O zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników na forum.

Powrót

© 2018 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 17 drukuj