System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Aksjomat

(postulat) W systemie matematycznym lub logicznym jest to warunek początkowy lub założenie, które przyjmujemy jako prawdziwe bez dowodu i z którego można wyprowadzić inne założenia lub twierdzenia. Na bazie aksjomatów formmułuje się i dowodzi inne twierdzenia danej teorii. Przykładem aksjomatu w geometrii euklidesowej jest np.: "Przez dwa różne punkty przechodzi tylko jedna prosta".


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 77 drukuj