logowanie

matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Aksjomaty geometrii euklidesowej

Aksjomaty mające zastosowanie przy opisie teorii przestrzeni euklidesowej. Pierwszym, który podjął próbę uporządkowania podstaw geometrii był Euklides. Dokonał tego w dziele Elementy, które w niezmienionej formie służyło matematykom przez dwa tysiąclecia. W podanym przez Euklidesa systemie aksjomatów były jednak nieścisłości, które próbowano wielokrotnie uzupełnić. Pełny układ aksjomatów geometrii euklidesowej wraz z dowodem niesprzeczności tego systemu podał niemiecki matematyk D. Hilbert w 1899 vroku. W systemie Hilberta pojęciami pierwotnymi są: punkt, prosta, płaszczyzna, relacja leżenia między oraz relacja przystawania.


© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 73 drukuj