System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Deltoid

Czworokąt wypukły, mający dwie pary boków przyległych o równej długości. Dwa kąty przeciwległe deltoidu są równe. Jego przekątne są wzajemnie prostopadłe, a krótsza z nich jest dzielona na połowy przez dłuższą. Pole deltoidu równe jest połowie iloczynu długości przekątnych.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 84 drukuj