System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Dyspersja

(rozrzut) Miara rozproszenia zmiennej losowej względem jej wartości oczekiwanej. Mierzymy tutaj rozrzut, czyli różnicę pomiędzy największym i najmniejszym wynikiem.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 62 drukuj