System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Geometria euklidesowa

System geometryczny opisany przez greckiego matematyka Euklidesa (ok. 365-300 p.n.e.) w dziele Elementy geometrii. Podstawy geometrii Euklidesowej tworzy zbiór definicji i aksjomatów. Przy użyciu pojęć podstawowych (pierwotnych), definicji i aksjomatów można wyprowadzać dedukcyjnie i dowodzić olbrzymią liczbę twierdzeń geometrycznych. Od czasów Euklidesa system jego twierdzeń i definicji został przeformowany, jednak nadal jest podstawowym systemem geometrycznym.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 86 drukuj