logowanie

matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Gradient

Symbol: ∇ (nabla). Wektorowy operator różniczkowy, przyporządkowujący funkcji skalarnej f(x, y, z) wektor o składowych ∂f/∂x, ∂f/∂y , ∂f/∂z równoległych odpowiednio do osi OX, OY, OZ. Definiowany jest jako: grad, f = ∇f = if/∂x + jf/∂y + kf/∂z, gdzie i, j, k są jednostkowymi wektorami na osiach OX, OY, OZ.


© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 74 drukuj