System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Graf

Rysunek pokazujący związki między liczbami lub wielkościami. Wykresy na ogół rysuje się w kartezjańskim układzie współrzędnych. Rozróżnić różne typy grafów i wykresów. Takie, jak graf kołowy czy słupkowy, służą do reprezentowania pewnych informacji w formie łatwej do zauważenia i zrozumienia.
W teorii grafów jest to sieć wierzchołków i łączonych je linii.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 25 drukuj