logowanie

matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Granica

Na ogół oznacza wartość, którą osiąga funkcja, gdy jej zmienna niezależna zmierza do pewnej określonej wartości. Pojęcie granicy jest pojęciem podstawowym w analizie matematycznym. Istnieje kilka przykładów użycia granicy. 1. Granica funkcji jest wartością, do której zmierza funkcja, gdy jej zmienna niezależna zmierza do pewnej określonej wartości lub do nieskończoności. Granicę zapisujemy symbolicznie lim.
Granicą ciągu zbieżnego jest granica n-tego wyrazu ciągu, przy n zmierzającym do nieskończoności.
Granicą zbieżnego szeregu jest granica sumy n początkowych wyrazów, przy n zmierzającym do nieskończoności.
Całka oznaczona jest granicą skończonej sumy wyrazów postaci ydx, gdy dx zmierza do zera.


© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 12 drukuj