System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Grupa abelowa

(grupa przemienna) - Rodzaj struktury algebraicznej, w której oprócz aksjomatów grupy zachodzi warunek przemienności działania. Na przykład jeśli działaniem jest mnożenie, a elementami są liczby wymierne z wyłączenie zera, wtedy zbiór ten z tym działaniem jest grupą abelową, ponieważ dla każdych dwóch elementów a i b zachodzi własność a·b = b·a, oraz wszystkie trzy liczby a, b i a·b są elementami danego zbioru.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 105 drukuj