System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Hiperbola

Stożkowa o mimośrodzie większym od 1. Hiperbola ma dwie gałęzie i dwie osie symetrii. Oś przechodząca przez ogniska przecina hiperbolę w wierzchołkach. Odcinek łączący te wierzchołki nazywamy osią rzeczywistą, natomiast osią urojoną hiperboli nazywamy odcinek leżący na osi OY, będący wysokością prostokąta o wierzchołkach leżących na asymptotach hiperboli, którego jeden z boków ma długość osi rzeczywistej.
W kartezjańskim układzie współrzędnych x2/a2 - y2/b2 = 1 jest równaniem hiperboli o środku w punkcie (0, 0) i osi rzeczywistej równej 2a, a osi urojonej równej 2b.
Hiperbolę, dla której a i b są równe, nazywamy równoosiową. Jeśli hiperbolę równoosiową obrócimy w ten sposób, że asymptotami staną się osie OX i OY, to tej równanie ma postać xy = k, gdzie k jest stałą.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 77 drukuj