System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Histogram

Graficzne przedstawienie danych statystycznych. Statystyczny graf, który odzwierciedla poprzez długość kolumn na wykresie, ile razy wystąpił w próbie lub doświadczeniu dany rodzaj wyniku. Sporządzając histogram na osi odciętych, odmierzamy przedziały klasowe, a na osi rzędnych - liczebność klas. Na przedziałach klasowych budujemy prostokąty o wysokości, która odpowiada względnej liczebności danej klasy. W ten sposób otrzymujemy wykres w postaci szeregu prostokątów.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 78 drukuj