System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Homomorfizm

Jeśli S i T są zbiorami z określonymi relacjami dwuelementowymi, odpowiednio ⊕ (przemienność) i ⊙ (łączność) to odwzorowanie h z S w T jest homomorfizmem, gdy spełniony jest warunek h(xy) = h(x)⊙h(y) dla wszystkich x i y ze zbioru S, tzn. homomorfizm zachowuje strukturę na zbiorach.
Jeżeli odwzorowanie to jest różnowartościowe, to nazywamy je izomorfizmem, a zbiory S i T - izomorficznymi.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 76 drukuj