System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Iloczyn mieszany

Trójki wektorów u, v, z to liczba, oznaczana symbolem (u,v,z), którą otrzymujemy mnożąc skalarnie iloczyn wektorowy przez wektor z. Iloczyn mieszany jest równy objętości równoległościanu, w którym u, v, z tworzą nierównoległe krawędzie. Jeśli u, v, z są współpłaszczyznowe, ich iloczyn mieszany wynosi zero.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 33 drukuj