System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

hasła: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Sfera

Zbiór punktów w przestrzeni, leżących w stałej odległości, równej promieniowi r, od ustalonego punktu, będącego jej środkiem. Sfera powstaje, gdy okrąg obracamy dookoła osi, która jest jedną z jego średnic. W kartezjańskim układzie współrzędnych równanie sfery o promieniu r i środku w początku układzie współrzędnych jest następujące: x2 + y2 + z2 = r2.


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 74 drukuj