Konkurs PROBLEM - sobota, 1 października, godz. 19:00-21:00     logowanie

matematyka » zadania » łamigłówki » tangram » tangram online

Tangram

Celem gry jest ułożenie przedstawionych figur wzorów z dostępnych części tangramu w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie części, które muszą do siebie przylegać, ale nie mogą na siebie nachodzić. Każdą część tangramu można odwracać i obracać według potrzeb.









Kolorowanie włącz/wyłącz (k)
Następny tangram (n)
Poprzedni tangram (m)
Losowy tangram (z)



Klawisze strzałek przemieszczają figurę w czterech kierunkach.
klawisz l - obrót figury o 15º w "lewo"
klawisz p - obrót figury o 15º w "prawo"
klawisz o - symetria osiowa figury
klawisz t - przechwycenie kolejnej figury
klawisz k - włącza lub wyłącza kolorowanie figur

klawisz n - następny tangram
klawisz m - poprzedni tangram
klawisz z - losowy tangram

klawisz s - Sprawdzenie poprawności ułożenia tangramu





© 2016 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 324 drukuj