logowanie

matematyka » zadania » testy matematyczne » szkoła podstawowa

Testy matematyczne - szkoła podstawowa


Testy dla klas IV - VI


Liczby naturalne
1. Liczby naturalne (test wyboru)
2. Jaka to liczba
3. Wskaż cyfrę w liczbie
4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
5. Tabliczka mnożenia w zakresie 100
6. Tabliczka dzielenia
7. Rachunek pamięciowy w zakresie 100
8. System rzymski (test wyboru)
9. System rzymski
10. Rachunek pisemny - dodawanie i odejmowanie
11. Rachunek pisemny - mnożenie
12. Porównywanie różnicowe i ilorazowe
13. Porównywanie różnicowe i ilorazowe (test wyboru)
14. Potęgowanie
15. Kolejność wykonywania działań
16. Kolejność wykonywania działań (test wyboru)

Liczby całkowite
1. Liczby całkowite (test wyboru)
2. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
3. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
4. Działania na liczbach całkowitych

Podzielność liczb
1. Podzielność liczb (test wyboru)
2. Dzielenie z resztą
3. Dzielniki liczb naturalnych
4. Wielokrotności liczb naturalnych
5. NWD i NWW
6. Cechy podzielności liczb

Obliczenia praktyczne
1. Miary czasu (test wyboru)
2. Skala i plan (test wyboru)
3. Zamiana jednostek długości
4. Zamiana jednostek masy
5. Jednostki miary (test wyboru)
6. Obliczenia zegarowe
7. Obliczenia pieniężne
8. Obliczenia wagowe


Ułamki zwykłe i dziesiętne
1. Jaka część prostokąta została zamalowana
2. Skracanie ułamków
3. Rozszerzanie ułamków
4. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe
5. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane
6. Obliczanie ułamka danej liczby
7. Ułamki zwykłe (test wyboru)
8. Ułamki dziesiętne (test wyboru)
9. Wyrażenia mianowane
10. Wyrażenia mianowane (test wyboru)
11. Działania na ułamkach zwykłych
12. Działania na ułamkach dziesiętnych
13. Zamiana ułamków
14. Porównywanie ułamków

Geometria
1. Mierzenie kątów kątomierzem
2. Obwód prostokąta o całkowitych bokach
3. Obwód i pole prostokąta
4. Obwód trójkąta
5. Trójkąty
6. Trójkąty (test wyboru)
7. Pola i obwody figur płaskich
8. Pola i obwody figur płaskich (test wyboru)

Elementy algebry
1. Równania

Testy różne
1. Zadania tekstowe (test wyboru)
2. Zaokrąglanie liczb
3. Prawda czy fałsz (test wyboru)
4. Zadania konkursowe (test wyboru)
5. Test ogólny
6. Test ogólny (test wyboru)


© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 17 drukuj