logowanie


matematyka » zadania » testy matematyczne » szkoła podstawowa

Testy matematyczne - szkoła podstawowa

Testy dla klas IV - VI

System dziesiętny i system rzymski

1. Wskaż cyfrę w liczbie
2. Zapisz liczbę cyframi (zakres do 10000)
3. Zapisz liczbę cyframi
4. Liczebniki główne do 1000
5. Liczebniki główne
6. Odczytaj liczbę na osi liczbowej
7. System rzymski w zakresie 100
8. System rzymski - odczytywanie liczb
9. System rzymski - zapisywanie liczb
10. System rzymski, odczytywanie i zapisywanie liczb


Rachunek pamięciowy

11. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
12. Tabliczka mnożenia w zakresie 100
13. Dzielenie - rachunek pamięciowy
14. Rachunek pamięciowy w zakresie 100
15. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek, setek, tysięcy
16. Mnożenie - pełne dziesiątki, setki, tysiące
17. Dzielenie - pełne dziesiątki, setki, tysiące
18. Najmniejsza lub największa wartość wyrażenia


Rachunek pisemny

19. Rachunek pisemny - dodawanie
20. Rachunek pisemny - odejmowanie
21. Rachunek pisemny - dodawanie i odejmowanie
22. Rachunek pisemny - mnożenie


Działania na liczbach

23. Porównywanie różnicowe
24. Porównywanie ilorazowe
25. Porównywanie różnicowe i ilorazowe
26. Potęgowanie
27. Kolejność wykonywania działań


Podzielność liczb

28. Dzielenie z resztą
29. Dzielniki liczb naturalnych
30. Wielokrotności liczb naturalnych
31. Największy wspólny dzielnik
32. Najmniejsza wspólna wielokrotność
33. Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność
34. Cechy podzielności liczb


Liczby całkowite

35. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
36. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
37. Działania na liczbach całkowitych


Ułamki zwykłe i dziesiętne

38. Jaka część prostokąta została zamalowana
39. Skracanie ułamków
40. Rozszerzanie ułamków
41. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe
42. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane
43. Obliczanie ułamka danej liczby
44. Działania na ułamkach zwykłych
45. Działania na ułamkach dziesiętnych
46. Zamiana ułamków
47. Porównywanie ułamków
48. Ułamki zwykłe na osi liczbowej
49. Zaokrąglanie liczb


Geometria

50. Mierzenie kątów kątomierzem
51. Długość łamanej
52. Obwód prostokąta o całkowitych bokach
53. Obwód i pole prostokąta
54. Obwód trójkąta
55. Trójkąty


Elementy algebry

56. Równania


Obliczenia praktyczne

57. Zamiana jednostek długości
58. Zamiana jednostek masy
59. Która jest godzina
60. Obliczenia zegarowe
61. Obliczenia pieniężne
62. Obliczenia wagowe
63. Wyrażenia mianowane
64. Odczytywanie wskazań termometru
65. Skala i plan


Testy

1000. Test ogólny
1001. Test ogólny (test wyboru)

© 2023 math.edu.pl      kontakt