logowanie


matematyka » regulamin zakładania kont

Regulamin

Niniejszy regulamin zawiera zasady zakładania i korzystania z kont przez użytkowników serwisu math.edu.pl.

§ 1. Konta w serwisie math.edu.pl są bezpłatne i bezspamowe.

§ 2. W wyniku rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do treści lub usług wymagających logowania.

§ 3. Korzystanie z konta musi się odbywać w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4. Zabrania się publikowania w profilu treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

§ 5. Serwis math.edu.pl nie będzie przekazywać lub w inny sposób udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont. Serwis nie wysyła wiadomości zbiorczych.

§ 6. Serwis math.edu.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez użytkownika hasła do konta osobom trzecim.

§ 7. Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do konta w celu jego weryfikacji i modyfikacji. Modyfikacji nie podlega identyfikator i adres e-mail.

§ 8. Konto użytkownika może zostać zamknięte w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku:
    - korzystania z konta niezgodnego z prawem lub niniejszym regulaminem
    - braku logowania do konta przez okres 2 lat
    - wykorzystania jako nazwy konta wyrażeń powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszające normy społeczne.

§ 9. W przypadku zamknięcia konta, login należący do użytkownika zamkniętego konta może zostać nadany innemu użytkownikowi.

§ 10. Serwis math.edu.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w jego funkcjonowaniu.

§ 11. Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wybranych usług lub programów po poinformowaniu o tym użytkowników na forum.

§ 12. Serwis math.edu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie. O zmianie regulaminu serwis powiadomi użytkowników na forum informacje. Zmianie nie podlega punkt 1 regulaminu.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt