logowanie

matematyka » geometria » planimetria » figury » wielokąty » trójkąty » cechy podobieństwa

Cechy podobieństwa trójkątów

Cechy podobieństwa trójkątów, to warunki konieczne i wystarczające na to, aby dwa trójkąty były podobne. Podobieństwo trójkątów oznaczamy symbolem ~.

I cecha podobieństwa trójkątów

cechy podobieństwa trójkątów

b'b = a'a = c'c = k
k - skala podobieństwa
ΔABC ~ ΔA'B'C'


Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.


II cecha podobieństwa trójkątów

cechy podobieństwa trójkątów

α = α'
β = β'
ΔABC ~ ΔA'B'C'


Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta, to trójkąty są podobne.


III cecha podobieństwa trójkątów

cechy podobieństwa trójkątów

α = α'
b'b = a'a
ΔABC ~ ΔA'B'C'


Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi zawarte są przystające, to trójkąty są podobne.

© 2018 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 53 drukuj